صفحه اصلی

درباره ما

تماس با ما

RSS
 


۳۰ تیر ۱۳۹۴ ۱:۰۹ ب.ظ
   نتایج آزمون استخدام پیمانی استانداری خوزستان و فرمانداری ها اعلام شد+اسامی

نتایج آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ استانداری خوزستان و فرمانداری های تابعه اعلام شد


دزفول نیوز : نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ استانداری خوزستان و فرمانداری های تابعه به شرح ذیل اعلام می گردد.
اداره کل ادری و مالی استانداری خوزستان تأکید کرد: جهت انجام مراحل استخدامی با قبول شدگان اصلی تماس گرفته خواهد شد لذا از مراجعه حضوری و تماس تلفنی اکیدا اجتناب گردد.
گفتنی است مهلت اعتراض به نتایج آزمون تا تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ می باشد و پس از تاریخ مذکور به هیچ گونه اعتراض ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

نتیجه

۱

محمد رضا باقری

۱۷۵۵۸۵۶۲۶۱

اصلی

۲

حسین آزرم

۱۹۲۰۱۲۶۰۳۱

اصلی

۳

هدایت ساکی

۱۹۳۰۸۰۲۸۳۸

اصلی

۴

امیر ارزانی بنوار ناظر

۱۹۳۰۷۸۱۹۵۴

ذخیره

۵

ابراهیم نادری خفاجیه

۱۹۸۹۷۱۱۴۲۱

اصلی

۶

مصطفی مغینمی نژاد

۱۹۸۹۹۲۸۵۶۰

ذخیره

۷

حسن بندار

۱۹۱۱۷۳۱۰۵۱

اصلی

۸

یاسر مراد زاده

۱۹۱۱۷۰۴۰۶۰

ذخیره

۹

احمد سیاحی نیا

۱۹۸۹۷۸۶۷۶۶

اصلی

۱۰

جعفر جلالی

۵۲۶۹۰۶۰۲۱۳

ذخیره

۱۱

باقر باوی

۱۷۵۸۰۱۰۹۹۱

اصلی

۱۲

عادل آلبوغبیش

۱۷۵۳۸۱۴۵۶۱

ذخیره

۱۳

سید یونس علوی مهر

۱۸۸۲۴۶۸۳۸۴

اصلی

۱۴

مصطفی گله دار

۱۸۶۱۶۰۷۶۲۸

اصلی

۱۵

علیرضا شهید زاده

۱۸۶۱۲۵۳۸۰۱

ذخیره

۱۶

میثم شیر شکن

۵۲۷۹۸۶۷۲۸۴

اصلی

۱۷

پژمان درستی

۱۸۲۹۴۳۹۹۳۶

اصلی

۱۸

مهدی میرزایی هفتادور

۱۷۵۷۳۱۴۶۵۲

اصلی

۱۹

احمد سواری

۱۸۸۲۴۶۸۴۶۵

ذخیره

۲۰

کاظم گشتاسبیان

۱۷۵۸۰۰۴۰۳۷

اصلی

۲۱

جعفر حمیداوی

۱۷۵۶۸۷۸۹۷۸

اصلی

۲۲

باقر پیروپور

۱۷۵۷۹۷۸۲۳۲

اصلی

۲۳

ناجی دهیمی

۱۷۵۷۷۷۷۷۸۴

اصلی

۲۴

حسین رستمی چغاسبزی

۲۰۰۳۰۴۹۸۶۱

ذخیره

۲۵

اسماعیل فدایی

۱۷۵۰۷۰۵۹۴۱

اصلی

۲۶

علی حیاوی

۱۷۵۷۹۷۴۰۰۸

اصلی

۲۷

محسن مویدی پور

۵۲۷۹۷۱۶۰۷۳

ذخیره

۲۸

جعفر جباری

۱۸۸۲۴۲۹۴۷۸

اصلی

۲۹

روح الله اسدی

۱۸۸۰۹۶۲۵۴۳

اصلی

۳۰

جواد چهار لنگ

۱۸۸۲۰۵۶۲۸۰

ذخیره

۳۱

علیرضا جمالپور

۱۹۷۲۴۳۶۵۱۱

اصلی

۳۲

بهزاد ایزد پناه

۲۰۰۳۴۰۲۱۱۱

اصلی

۳۳

صادق درخشان

۱۸۴۱۸۱۲۳۹۰

اصلی

۳۴

حسین مرادی سبزکوهی

۱۹۱۱۴۲۸۵۲۷

اصلی

۳۵

رضا کنانی

۱۹۸۹۷۴۰۲۴۳

اصلی

۳۶

احسان تحسیری

۱۲۸۷۳۶۸۴۶۸

اصلی

۳۷

یوسف پای گذار

۱۸۱۷۳۰۳۷۷۵

ذخیره

۳۸

مهرداد راد یوسفی

۱۹۷۲۲۰۹۴۰۱

ذخیره

۳۹

سیروس صفی پور

۱۹۷۱۵۲۴۴۸۴

اصلی

۴۰

مصطفی موسوی سرداری

۲۰۰۳۱۹۳۹۰۱

اصلی

۴۱

رسول ساکی

۱۹۸۹۶۳۸۹۵۳

ذخیره

۴۲

داود مومنی چلکی

۱۸۴۱۵۹۷۲۳۶

اصلی

۴۳

خدادوست داودی

۱۸۴۱۵۸۹۲۷۶

ذخیره

۴۴

محمد امین مکوندی

۱۷۵۳۷۳۲۰۶۹

اصلی

۴۵

حمزه خسروانی

۶۱۶۹۶۶۴۳۴۷

ذخیره

۴۶

سید حمید فاضلی

۱۷۵۱۴۷۶۸۵۵

اصلی

۴۷

مرتضی تنها گرد

۱۷۵۷۶۲۴۹۲۹

اصلی

۴۸

سید عدنان نجاتی

۵۲۶۹۹۶۵۵۸۵

اصلی

۴۹

مسعود محمدی

۱۷۵۵۰۳۹۲۲۰

اصلی

۵۰

سید سعید حسینی نژاد

۱۹۱۱۱۳۳۰۵۵

ذخیره

۵۱

سید هادی موسوی

۶۶۲۹۷۳۳۱۷۷

ذخیره

۵۲

مصطفی عبدالهی

۲۰۰۲۶۳۱۹۷۲

اصلی

۵۳

جمال صالح زاده

۱۹۵۰۵۹۵۷۱۴

اصلی

۵۴

مصطفی نیسی

۱۷۵۵۸۸۸۷۴۰

اصلی

۵۵

محمد رضا طالب باغبانی

۱۷۵۷۱۳۳۸۲۸

ذخیره

۵۶

رضا موسوی

۱۸۸۱۶۷۸۳۷۷

اصلی

۵۷

حسین سعدونی

۱۷۵۷۳۲۸۵۸۰

ذخیره

۵۸

احمد عبیاوی

۱۹۸۸۹۸۷۰۲۴

اصلی

۵۹

محمد محسنی مجد

۱۷۵۷۸۴۲۸۶۱

اصلی

۶۰

سید جعفر چنعانی زاده

۲۲۹۸۳۳۱۰۲۲

ذخیره

۶۱

آرش چمن

۳۲۵۸۲۷۶۶۷۶

اصلی

۶۲

سید مصطفی موسوی

۱۹۸۷۶۹۴۳۸۴

اصلی

۶۳

حمدالله کیانی ده کیان

۱۸۴۱۶۴۳۵۹۹

اصلی

۶۴

صادق کاوسی رکعتی

۱۸۴۱۹۲۴۱۵۶

ذخیره

۶۵

مصطفی همراهی

۱۸۶۱۲۰۵۸۰۵

اصلی

۶۶

محمد موحد

۱۸۶۱۷۱۷۵۴۷

ذخیره

۶۷

امیر یساری

۲۰۰۲۶۸۵۳۱۲

اصلی

۶۸

محمد ناصحی فر

۲۰۰۳۳۳۶۳۸۹

ذخیره

۶۹

سجاد مقامی

۱۸۸۲۰۹۹۴۹۴

اصلی

۷۰

طیب اسکندری

۱۸۸۲۰۷۶۱۰۹

ذخیره

۷۱

سید عزت اله موسوی

۱۹۱۱۹۲۵۷۶۸

اصلی

۷۲

جواد امیری

۱۹۱۱۷۴۹۸۹۷

ذخیره

۷۳

علی قارونی

۱۷۵۳۶۷۲۸۷۲

اصلی

۷۴

سید ابوب طاهرالهایی

۱۷۵۴۴۵۵۲۸۱

ذخیره

۷۵

ابراهیم نگراوی

۱۷۵۷۳۳۳۴۹۵

اصلی

۷۶

محسن دشت بزرگ

۱۷۵۶۰۱۷۸۲۴

ذخیره

۷۷

محمد پارساراد

۱۷۵۷۵۷۱۵۴۱

اصلی

۷۸

مقداد عامری فر

۱۷۵۳۶۹۳۹۵۰

اصلی

۷۹

نعیم نعیمی

۱۷۵۷۹۶۶۶۷۶

ذخیره

۸۰

علی مصطفی زاده

۱۹۱۱۱۷۱۹۳۳

اصلی

۸۱

ابراهیم افروشه

۱۹۱۰۱۷۲۳۴۰

ذخیره

۸۲

سعید کاظمی

۱۹۱۱۷۴۷۲۳۱

اصلی

۸۳

علی سراج

۱۷۵۶۰۰۳۷۰۱

ذخیره

۸۴

مهدی غیبی

۱۷۵۷۵۶۹۳۹۱

اصلی

۸۵

ابراهیم فرطوسی

۱۷۵۶۵۰۰۶۹۱

ذخیره

۸۶

یوسف بهمئی علی جان وند

۱۹۷۲۱۸۶۷۸۷

اصلی

۸۷

محمود خسروی

۱۹۷۱۶۹۶۹۰۰

ذخیره

۸۸

رشید زلقی

۲۰۰۳۳۶۸۶۸۱

اصلی

۸۹

مجید شکراوی

۱۹۱۰۴۲۶۳۲۶

ذخیره

۹۰

مسعود دریایی

۶۶۱۹۸۳۳۳۷۳

اصلی

۹۱

حمیدرضا مکوندی

۱۹۷۱۹۲۷۸۶۴

اصلی

۹۲

مسعود علامه

۲۰۰۳۱۸۴۱۹۸

اصلی

۹۳

عادل کاظم پور

۱۹۸۹۷۵۰۵۰۸

ذخیره

۹۴

حمیدرضا افسری راد

۱۸۶۱۷۵۲۸۹۱

اصلی

۹۵

محسن مشایخی

۱۸۶۱۲۸۹۳۹۱

ذخیره

۹۶

سید قاسم میر احمدی

۱۸۸۰۹۴۲۶۸۲

اصلی

۹۷

مهران بتوندی پور

۱۸۸۲۲۷۴۲۵۳

ذخیره

۹۸

محمد البوخنفر

۱۸۹۹۵۳۳۱۵۱

اصلی

۹۹

خلیل ملائی سفید دشتی

۱۸۱۸۴۸۱۹۹۵

اصلی

۱۰۰

علیرضا عرفانی نژاد

۱۸۱۵۴۴۰۹۲۹

ذخیره

۱۰۱

امین بهرامی

۴۱۷۰۳۳۶۸۷۹

اصلی

۱۰۲

جلال مرداسی

۱۷۴۰۰۰۳۰۲۰

اصلی

۱۰۳

مهدی رستگار

۱۸۶۱۳۶۷۲۹۵

اصلی

۱۰۴

پیروز علیزاده با غملک

۴۲۵۰۹۹۵۸۳۶

اصلی

۱۰۵

حامد آب خفته

۱۸۶۰۳۵۱۰۱۸

ذخیره

۱۰۶

حسین حسینعلی پور

۱۹۱۱۷۹۹۷۹۷

اصلی

۱۰۷

مسعود محمدیان

۱۸۱۹۲۵۹۴۳۹

ذخیره

۱۰۸

احمد شیخ زایری

۱۷۵۵۱۱۶۴۱۱

اصلی

۱۰۹

کریم افتخار

۱۸۸۲۰۹۳۴۷۱

اصلی

۱۱۰

محمد افتخارزاده

۱۸۱۸۵۸۶۰۲۹

اصلی

۱۱۱

محسن پایمرد

۴۰۷۲۸۸۴۵۸۸

ذخیره

۱۱۲

مهدی بیرم وند

۱۸۸۲۲۶۵۳۹۴

اصلی

۱۱۳

عزت الله عسگری

۱۹۷۱۵۲۹۶۹۹

اصلی

۱۱۴

محمد چراغیان

۱۹۷۲۳۹۶۳۳۱

اصلی

۱۱۵

صالح چام زاده

۱۹۱۱۹۰۶۵۵۰

اصلی

۱۱۶

وحید فخریت

۵۲۷۹۸۹۲۹۲۰

اصلی

۱۱۷

مهرداد خلفی

۱۸۶۱۶۶۱۰۸۸

اصلی

۱۱۸

محمد رضا محمدی

۵۲۷۹۹۱۶۲۵۰

اصلی

۱۱۹

فرج اله الدینی

۱۹۱۱۷۱۴۴۵۷

اصلی

۱۲۰

حمید هوشیاری زاده

۱۹۱۱۷۱۳۳۶۱

اصلی

۱۲۱

محمد جاویدان

۱۹۱۱۹۳۲۷۸۰

ذخیره

۱۲۲

ناصر مقدم

۱۷۵۷۷۱۹۴۶۶

اصلی

۱۲۳

عدنان مجدم

۱۷۵۷۷۲۸۷۱۶

اصلی

۱۲۴

قاسم ستاری فرد

۱۹۳۱۱۱۹۳۹۲

اصلی

۱۲۵

علیمراد ساکی

۱۹۳۰۲۲۱۹۱۶

اصلی

۱۲۶

محمد پدرامی

۱۹۳۱۰۵۷۵۶۷

ذخیره

۱۲۷

اشکان مرادی

۱۷۵۵۸۰۸۴۴۵

اصلی

۱۲۸

محمد نصرآبادی

۱۷۵۵۰۵۵۵۸۷

اصلی

۱۲۹

احمد قطب الدین

۱۷۵۶۷۵۹۱۵۴

اصلی

۱۳۰

حسین پورسلان

۳۸۱۱۳۷۳۳۳

اصلی

۱۳۱

مهدی زلقی

۲۰۰۲۲۵۳۵۷۹

ذخیره

۱۳۲

یاسر لطیفی اصل

۱۸۸۱۹۲۳۵۱۷

ذخیره

۱۳۳

محمد حیدری جیبری

۱۷۵۴۴۵۵۲۱۲

اصلی

۱۳۴

مختار قاسمی

۱۷۵۵۰۷۳۰۸۹

اصلی

۱۳۵

احمد رضا صفری فروشانی

۱۷۵۵۰۸۳۴۴۰

اصلی

۱۳۶

سید صالح نیکدار بینش

۱۹۱۱۹۲۳۶۷۶

اصلی

۱۳۷

سید امین تقوی فر

۱۹۱۱۶۸۳۲۸۴

اصلی

۱۳۸

جاسم سامی نژاد

۱۷۵۶۰۲۶۷۲۶

اصلی

۱۳۹

مرتضی عبیاوی علیزاده

۱۷۴۰۲۷۱۰۶۸

ذخیره

۱۴۰

حسین مطهری

۱۸۸۱۶۰۱۰۱۳

ذخیره

۱۴۱

احمد جلالی

۱۹۸۹۶۳۲۹۴۷

ذخیره

۱۴۲

سید خلف پور طعمه

۱۷۵۷۷۷۴۹۱۲

اصلی

۱۴۳

محمد دهقانیان پور

۱۷۵۷۲۹۲۶۳۲

ذخیره

۱۴۴

ذوالفقار احمدی اوندی

۱۸۴۱۸۹۸۰۱۵

اصلی

۱۴۵

ایوب لیموچی

۱۸۴۱۸۶۹۴۹۱

اصلی

۱۴۶

علی شیرزادی ده کهنه

۱۸۴۲۰۵۹۳۵۱

ذخیره

۱۴۷

جمعه فردی

۱۷۵۶۱۹۸۲۳۳

اصلی

۱۴۸

خلف عنافجه

۱۷۵۶۵۴۸۳۳۱

ذخیره

۱۴۹

منصور سیلاوی

۱۹۸۹۴۶۰۳۵۶

اصلی

۱۵۰

عبدالحسین ساکی

۱۹۸۹۸۴۷۶۶۸

اصلی

۱۵۱

محسن سهیلی زاده

۱۸۶۱۴۹۳۸۸۶

اصلی

۱۵۲

مهدی حجت

۱۸۶۱۱۷۲۷۱۰

اصلی

۱۵۳

جواد زراعت پیما

۱۸۶۱۵۴۱۵۶۲

ذخیره

۱۵۴

رضا کیانی قلعه سردی

۱۸۴۱۹۹۷۱۴۵

اصلی

۱۵۵

محسن زندی دره غیبی

۱۸۴۱۸۱۱۱۷۳

اصلی

۱۵۶

عسگر اسماعیل وندی

۱۸۴۱۸۰۱۵۲۶

ذخیره

۱۵۷

روح اله قنواتی

۱۹۵۰۹۳۴۴۸۹

اصلی

۱۵۸

محمد رضا شجاعی

۱۱۹۹۹۱۵۶۴۵

اصلی

۱۵۹

عبداله بابلی نیا

۱۸۶۱۷۴۶۰۲۴

اصلی

۱۶۰

محمد حسنی بهبهانی

۱۸۶۱۶۲۰۹۲۶

ذخیره

۱۶۱

علی بوجلال

۱۷۵۶۲۶۶۱۷۴

اصلی

۱۶۲

مجید علی نژاد

۱۸۶۱۵۸۰۷۱۱

اصلی

۱۶۳

علی حردانی

۱۹۸۹۶۹۹۰۷۳

اصلی

۱۶۴

احمد حمولی طرفی

۵۲۷۹۶۹۴۵۱۷

اصلی

۱۶۵

جاسم مشعلی

۱۹۸۹۷۸۳۳۱۷

اصلی

۱۶۶

احمد داغری

۱۹۸۹۴۸۴۹۶۴

ذخیره

۱۶۷

غازی مدنی

۱۸۱۹۷۹۶۵۱۵

اصلی

۱۶۸

کامران تمی

۵۳۴۹۹۴۵۵۶۴

اصلی

۱۶۹

محمود فحل

۱۸۶۱۶۶۰۵۹۶

اصلی

۱۷۰

داریوش سلیمی

۱۸۲۹۶۵۳۳۹۳

ذخیره

۱۷۱

مجید ادگیان پور

۲۰۹۳۸۰۶۹۲۴

ذخیره

۱۷۲

شهباز احمدی

۵۵۵۹۱۹۲۱۰۴

اصلی

۱۷۳

روح اله زمان پور

۱۹۷۰۳۰۵۵۹۲

اصلی

۱۷۴

حسن داودوند

۵۷۵۹۵۴۲۲۸۱

اصلی

۱۷۵

مهدی بهشتی مهر

۲۰۰۲۲۶۹۴۱۶

اصلی

۱۷۶

مصطفی ارغنده

۲۰۰۲۷۴۷۷۶۸

اصلی

۱۷۷

غلامرضا فردوست

۲۰۰۱۱۱۳۴۶۳

اصلی

۱۷۸

تورج بختیاری پور

۲۰۰۲۶۵۳۵۳۴

ذخیره

۱۷۹

بهزاد فرجی

۲۰۰۳۱۸۴۵۹۷

ذخیره

۱۸۰

علیرضا شرفی

۱۹۸۹۸۳۵۱۳۹

اصلی

۱۸۱

کاظم سواری

۱۹۱۱۶۹۳۶۹۷

ذخیره

۱۸۲

سید قادر موسوی

۶۶۲۹۸۷۴۷۹۱

اصلی

۱۸۳

حسن مقدم

۶۶۲۹۹۳۳۴۳۵

ذخیره

۱۸۴

خلف دل پیشه

۱۹۱۱۸۴۹۵۹۱

اصلی

۱۸۵

حجت اله شامحمدی

۱۹۱۱۱۷۵۱۸۱

اصلی

۱۸۶

علی سرکهکی

۱۹۱۱۷۷۰۸۹۶

اصلی

۱۸۷

یعقوب ممبینی

۴۸۱۹۸۶۷۲۸۸

ذخیره

۱۸۸

مجید فرجی

۱۸۶۱۸۰۴۳۴۲

اصلی

۱۸۹

عباس امینی فر

۱۸۱۵۸۹۶۳۹۶

اصلی

۱۹۰

ولی اله خدادوست

۵۲۶۹۵۳۷۶۹۹

اصلی

۱۹۱

محمد رضا بهداروندی

۱۸۸۲۴۴۲۷۴۱

اصلی

۱۹۲

سید امیر موسوی مهر

۱۸۸۰۴۴۰۰۲۴

اصلی

۱۹۳

ابراهیم مندنی زاده

۱۸۸۲۰۹۰۴۲۱

اصلی

۱۹۴

داود اورکی جلکانی

۲۰۰۱۶۸۵۶۵۳

ذخیره

۱۹۵

حسین جمالپور

۲۰۰۳۴۱۷۹۳۱

اصلی

۱۹۶

عبداله زنگنه بدیل

۱۸۸۲۰۴۱۷۳۹

ذخیره

۱۹۷

سیاوش شاه امیری

۴۸۱۹۹۴۰۸۳۱

اصلی

۱۹۸

صادق هزاروند زنگنه

۱۸۴۱۶۸۹۴۳۲

اصلی

۱۹۹

محمد علی بشکار

۱۹۱۱۷۵۸۴۴۶

ذخیره

۲۰۰

ستار جلیلی

۴۸۱۸۹۴۷۹۴۶

اصلی

۲۰۱

امیر اصلانی

۱۷۵۷۴۱۹۲۱۷

اصلی

۲۰۲

علی اسحاقی

۱۷۴۰۲۵۴۵۳۸

اصلی

۲۰۳

مهدی حسنی

۱۸۸۲۳۸۱۸۸۲

اصلی

۲۰۴

مصطفی مقامی

۱۸۸۱۶۰۶۳۸۴

اصلی

۲۰۵

یاسر محمد جونی

۱۸۸۲۰۷۹۷۶۰

اصلی

۲۰۶

امین شاهمرادی

۱۸۸۲۴۱۰۸۹۰

ذخیره

۲۰۷

سعید اسکندری شهرکی

۱۲۸۱۰۶۱۸۷۵

اصلی

۲۰۸

محمد ماه پیکر

۲۰۰۳۰۳۸۷۶۰

اصلی

۲۰۹

محسن حزباوی

۱۷۵۷۹۹۳۸۳۵

اصلی

۲۱۰

ابوالفضل قرباغی

۱۷۵۴۴۶۹۸۴۱

اصلی

۲۱۱

عدنان حلفی

۱۷۵۷۷۵۰۲۷۴

اصلی

۲۱۲

عبدالهادی عبیات

۱۹۸۹۷۲۲۲۹۶

ذخیره

۲۱۳

رحیم کردونی

۱۷۵۶۶۷۷۰۰۱

اصلی

۲۱۴

یعقوب مقدم

۱۷۵۲۸۷۵۲۹۱

اصلی

۲۱۵

جلیل حزابیان

۱۷۵۷۸۶۰۸۲۷

اصلی

۲۱۶

الیاس الیاسی نیا

۱۷۵۶۵۳۲۷۹۶

ذخیره

۲۱۷

حمیدرضا زنگنه

۴۸۱۹۹۰۸۲۹۴

ذخیره

۲۱۸

ناصر معاوی

۱۷۵۰۶۵۲۱۶۱

ذخیره

۲۱۹

مهدی مزرعه

۱۷۵۵۰۰۸۸۲۱

اصلی

۲۲۰

محسن رضاپور

۱۹۷۲۱۵۶۴۰۳

اصلی

۲۲۱

اکبر جهانگیری

۱۹۷۲۱۴۱۱۱۲

اصلی

۲۲۲

موسی سیفوری

۱۹۷۲۴۷۶۸۰۷

ذخیره

۲۲۳

علی جابری

۱۷۵۴۴۵۱۷۹۹

اصلی

۲۲۴

میثم فلاحی نژاد عبداله پور

۱۷۵۴۳۶۹۵۷۱

اصلی

۲۲۵

محمد رضا فرجادی پور

۶۶۱۹۹۶۶۰۹۸

اصلی

۲۲۶

مهدی درویش منش

۶۶۱۹۵۶۸۹۷۱

ذخیره

۲۲۷

محسن رئیسی فر

۱۹۵۱۰۲۴۱۰۹

ذخیره

۲۲۸

فرهاد یحیایی

۱۷۵۰۴۴۳۸۱۳

اصلی

۲۲۹

حسن حسینی پور

۶۶۳۹۹۵۷۲۰۵

اصلی

۲۳۰

هانی مزرعه

۱۹۸۹۷۲۹۱۷۷

ذخیره

۲۳۱

سالم بوعذار

۱۹۱۰۹۱۹۶۴۰

اصلی

۲۳۲

سید ناجی حسینی

۱۹۸۹۸۵۷۲۸۰

اصلی

۲۳۳

محمود قاسمی

۶۶۳۹۹۳۸۸۵۵

اصلی

۲۳۴

سعید خسروی

۶۶۳۹۵۷۹۵۵۳

ذخیره

۲۳۵

بهنام مهمان پذیر

۱۷۵۵۵۴۱۹۹۶

اصلی

۲۳۶

حبیب اله سوزنگر

۲۰۰۲۲۴۲۹۹۲

ذخیره

۲۳۷

محمد رضا مزرعه

۱۷۵۶۲۷۴۷۹۷

اصلی

۲۳۸

سعید رنج بر

۱۹۸۹۷۶۶۴۶۳

اصلی

۲۳۹

موسی هزاریان

۱۹۷۰۸۶۲۵۵۶

اصلی

۲۴۰

کریم حمیدی

۱۹۱۱۸۳۶۳۶۶

اصلی

۲۴۱

امید جوکار

۶۶۱۹۹۷۳۹۹۱

اصلی

۲۴۲

عباس صالحی نیا

۱۹۷۱۵۶۳۶۴۱

اصلی

۲۴۳

رمضان سعیدی

۱۸۴۰۲۱۱۱۸۰

اصلی

۲۴۴

حسین اسکندری

۱۹۷۰۹۵۵۸۸۰

اصلی

۲۴۵

اسحق براتی

۱۸۴۱۷۸۶۷۹۹

اصلی

۲۴۶

مجید خلیلی

۱۸۸۱۹۱۸۴۴۰

اصلی

۲۴۷

غلامحسین شجاعی

۱۸۶۱۵۱۶۳۰۴

اصلی

۲۴۸

قاسم پروازی

۱۸۶۱۷۷۵۲۰۲

ذخیره

۲۴۹

سید اکبر احمدی زاده

۱۸۶۱۵۸۰۸۵۱

اصلی

۲۵۰

محمود قنواتی

۵۲۹۹۶۳۸۳۹۶

ذخیره

۲۵۱

فرهاد جلالی

۱۹۸۹۴۹۱۲۹۴

اصلی

۲۵۲

عبداله الهائی

۱۷۵۷۷۹۵۱۳۸

اصلی

۲۵۳

احسان کاظمیان پور

۱۸۸۲۴۰۹۰۹۴

اصلی

۲۵۴

کمال خدری میر قاید

۱۹۷۰۹۵۲۴۷۴

اصلی

۲۵۵

مهراب جمالپور

۱۹۷۲۱۵۰۳۴۰

اصلی

۲۵۶

علی صفی خانی قلی زاده

۱۹۱۱۸۲۴۹۵۳

اصلی

۲۵۷

سید مجاهد بلادی

۳۵۳۹۹۱۹۹۵۳

اصلی

۲۵۸

نعمت اله موسوی

۱۹۰۰۰۲۰۵۳۱

اصلی

۲۵۹

مجتبی کلانتریان

۲۰۰۳۱۳۹۸۱۸

اصلی

۲۶۰

امین عطشانی

۱۹۸۹۷۷۲۹۸۶

اصلی

۲۶۱

علی موسوی

۱۹۱۱۸۱۸۱۳۹

اصلی

۲۶۲

عبدالهادی دورقی

۱۸۹۹۷۷۵۶۱۷

اصلی

 

lineنظرات کاربران:

1- گزینه های ستاره دار الزامی هستند.
2- ایمیل شما محرمانه خواهد بود.
نام *
ایمیل
سایتدر حال حاضر نظرسنجی نداریم

حمایت آمریکا از تغییر نظام سیاسی در ایران

آقای روحانی! هنوز هم ملاک جیب مردم است؟

جنایت‌هایی که آمریکا به‌خاطر آنها باید عذرخواهی کند

۱۰۰۰ روز برای «تقریبا هیچ» گذشت حالا مردم را سرگرم کنید!

اعتراف دولت روحانی پس از ۳ سال؛ احمدی‌نژادم آرزوست!

حاشیه های انتشار فیش حقوقی مدیران

آن روی سکه برجام را هم ببینیم

چرا جنجال علیه جمهوری اسلامی زیاد است؟

فروش اجباری آب سنگین

فاجعه‌ای که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره غارت ۲ میلیارد دلاری آمریکا

اوراق آمریکایی در «دولت اصلاحات» خریده شد

بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

توهین و تحقیر؛ آمریکایی‌ها چگونه از ظریف استقبال کردند؟

روحانی دهه هفتاد؛ روحانی دهه نود

ناتوانی دوباره دیپلماسی دولت یازدهم

چه شد که سیف به همه چیز اعتراف کرد؟

افزایش ۲۵۰ هزار تومانی یارانه در دولت یازدهم!

عده‌ای از معامله برد برد سخن می‌گویند، اما منظورشان باج دادن به آمریکاست

محسن رضایی :بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد

سخنگوی احمدی نژاد در خوزستان/ گردهمایی بزرگ اصولگرایان اهواز

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

دستمزد ۹۵ کارگران تعیین شد +جدول

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ۲۰ اسفند واریز می‌شود

نتایج نهایی انتخابات مجلس در شهر تهران

بذرپاش: مجلس «وکیل‌الدوله» کشور را در شرایط رکود نگه می‌دارد

فرار از مطالبات معیشتی مردم؟

تهدید یک عضوکارگزاران به افشاگری‌علیه عارف

کوچک زاده به نمایندگی از ملت استعفاء داد

مصباحی‌مقدم: احتمال انتخاب روحانی در دوره بعد ضعیف است

با این خانواده تصادف کردید، منتظر پلیس نمانید! فرار کنید!

شریعتمداری: عصای موسی(ع) باطل‌السحر برجام!

توهین به معلمان ایرانی و عزتی که به پاسپورت ایرانی بازگشت!

تیمی از شورای امنیت برای بررسی حادثه صفی‌آباد دزفول عازم خوزستان می‌شود

کیهان: ۴۰ روز رِشتید تا پنبه کنید؟!

وزیر بهداشت: شاید انتقال برخی پیکرها ممکن نباشد

آقای روحانی! چرا در آینده!؟ همین امروز پاسخ انتقادات را بدهید

کیهان: قانون جنگل و بادکنک‌های رنگی!

روایتی نزدیک از اتفاقات خیابان ۲۰۴ منا

مگر قرار نبود یک ریال هم از بودجه ۹۴ به نتایج مذاکرات گره نخورد؟

ما معذرت می خواهیم…

مجری انتخابات ترکیب مجلس آینده را مشخص‌کرد!

معاون اول دولت روحانی در قوه قضاییه محاکمه خواهد شد

نتایج آزمون استخدام پیمانی استانداری خوزستان و فرمانداری ها اعلام شد+اسامی

ماجرای گریه مهدی هاشمی در اوین

رای‌گیری شورای امنیت برای تحریم‌های ایران

فرماندار حاضر در سخنرانی احمدی‌نژاد برکنار شد

از ﻓﺮدا ﺑﺮف ﻣﯽ آﯾﺪ، آﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ !

آیت‌الله صافی مبلغ فطریه را اعلام کرد

پايگاه اطلاع رسانی رهبر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان دزفول

پایگاه اطلاع رسانی دزفول نیوز

پایگاه خبری انصارحزب الله شهرستان دزفول

 
 
 

کليه حقوق محفوظ ميباشد . نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.
.Copyright ©2018 dezfulnews.com. All right reserved